Pracował w prokuraturze przez ponad 40 lat. Jako jeden z pierwszych polskich prokuratorów, ukończył szkolenie z zakresu walki z praniem brudnych pieniędzy w Akademii Skarbu USA w Glynco. W Prokuraturze pełnił szereg funkcji, między innymi w latach dziewięćdziesiątych był Prokuratorem Wojewódzkim we Wrocławiu, później Prokuratorem Krajowym. W 2003 roku utworzył w strukturze organizacyjnej prokuratury pion informatyczny, którego był pierwszym szefem. Przez kolejne lata współtworzył system informatyczny dla potrzeb postępowania przygotowawczego oraz udostępniał dla prokuratorów zasoby kolejnych zewnętrznych baz danych administrowanych przez inne resorty, w tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości czy Główny Urząd Statystyczny.

Uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, dotyczących między innymi informatyki śledczej, analizy kryminalnej, czy też cyberprzestępczości.

Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów oraz kilku monografii poświęconych wyżej wymienionej tematyce.