Radca prawny od wielu lat związany a branżą bankową i ubezpieczeniową. Obecnie pracuje w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. gdzie jest między innymi odpowiedzialny od strony prawnej za kwestie związane z bezpieczeństwem transakcji płatniczych oraz bierze udział w projektach mających na celu sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet produktów bankowych. Autor publikacji w tym w szczególności współautor komentarza do ustawy o podpisie elektronicznym oraz komentarza do ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.Aktywnie wspiera idę rozwoju bankowości elektronicznej wskazując zarówno możliwości jak i zagrożenia.