Radca prawny, odpowiedziany za zarządzanie ryzykiem korporacyjnym oraz compliance w KGHM Polska Miedź S.A. Studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie w Marburgu. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa publicznego gospodarczego, prawa konkurencji oraz compliance. Autor publikacji naukowych, trener oraz wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Polskiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.