Adiunkt na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. W obecnej kadencji pełni funkcję Prodziekana Wydziału Cybernetyki ds. rozwoju i współpracy.
Główne obszary zainteresowań obejmują przetwarzanie rozległych zasobów informacyjnych, zarówno z punku widzenia technologii informatycznych, jak i otoczenia prawnego. Zajmował się również zastosowaniem biometrii w dokumentach identyfikacyjnych (m.in. był odpowiedzialny za wprowadzenie w Polsce paszportu biometrycznego).