Magister inżynier, absolwent m.in. Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Akademii Obrony Narodowej, Szkoły Głównej Handlowej. Od ponad 15 w administracji rządowej zajmuję się teleinformatyką, rejestrami państwowymi, systemami łączności, a także realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (wdrażał pilotażowy system lokalizacji numerów alarmowych, zintegrowany system łączności m.in. na potrzeby wizyty Ojca Świętego w Polsce oraz system łączności specjalnej przez przewodnictwem Polski w Radzie UE, autor analiz i ocen eksperckich z obszaru projektów teleinformatycznych w administracji publicznej). Pełnił stanowiska kierownicze w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Za działalność zawodową otrzymał liczne odznaczenie państwowe i resortowe.

Związany naukowo z Wojskową Akademią Techniczną oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Twórca, współtwórca oraz uczestnik projektów badawczo-rozwojowych z obszaru kryptologii, cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji. Przez 4 lata zasiadał także w Komitecie Sterującym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz był recenzentem KE projektów z obszaru bezpieczeństwa. Obecnie członek Rady Naukowej Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego.