Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Odbył staże w polskim Ministerstwie Skarbu Państwa oraz w Federalnym Ministerstwie Edukacji i Badań Naukowych w Niemczech. Pracował w jednym z polskich banków. Od kilkunastu lat jest urzędnikiem w Ministerstwie Finansów, zajmującym się problematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.