Absolwent wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, Kolegium Bankowości i Finansów Szkoły Głównej Handlowej oraz Studium Kontroli Administracji Państwowej Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Doświadczony manager IT. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w bankowości i sektorze publicznym. Audytor wiodący SZBI wg 27001, poziomu usług IT wg 20000. Współautor „Wytycznych dla kontroli działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych” Ministerstwa Cyfryzacji.