Adiunkt na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Mentor i opiekun naukowy wielu zespołów studenckich zwycięzców międzynarodowych konkursów technologicznych ImagineCup oraz Cyber 9/12. Główne obszary zainteresowań obejmują budowanie mobilnych narzędzi wspomagania decyzji medycznych i dowodzenia, konstrukcji systemów biomedycznych i specjalizowanych narzędzi z zakresu telemedycyny. Kierownik projektów oraz architekt systemów informatycznych specjalizujący się w dziedzinie inżynierii wiedzy, konstrukcji baz wiedzy, systemów ekspertowych i narzędzi analitycznych wspomagających dowodzenie również w środowisku narażonym na cyber-zagrożenia Nagradzany indywidualnymi i zespołowymi nagrodami za innowacyjność i wynalazczość w szczególności z zakresu konstrukcji teleinformatycznych narzędzi monitorowania zdrowia pacjentów i konstrukcji narzędzi budowy świadomości sytuacyjnej na polu walki."